Home
Welcome to the Frontpage
PDF Print E-mail

PROFIL SPOLOČNOSTI PROTES Žilina spol. s r.o.


PROTES Žilina spol. s r.o. Vám ponúka komplexnú projektovú prípravu stavieb. Sme pripravení pre Vás spracovať dokumentáciu stavieb v nasledujúcom rozsahu :

 • poradenstvo pri výbere stavebnej lokality
 • analýza a kompletné prieskumy lokality
 • inžiniersko-geologický prieskum, výškopisné a polohopisné zameranie, zameranie podzemných a nadzemných inžinierských sietí a rozvodov
 • vypracovanie zámeru stavby s preddefinovaním dopadov stavby na životné prostredie
 • vypracovanie urbanistických a architektonických štúdií stavieb a súborov
 • vypracovanie dokumentácie pre územné konanie
 • vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie
 • vypracovanie dokumentácie pre výber dodávateľa /tendrová dokumentácia/
 • vypracovanie realizačných projektov stavieb
 • autorský dozor stavieb


V oblasti ingineeringu stavieb Vám ponúkame :

 • inžiniersku činnosť pri príprave investičného zámeru stavby
 • inžiniersku činnosť vrámci územného konania
 • inžiniersku činnosť vrámci stavebného konania
 • inžiniersku a poradenskú činnosť pri realizácií stavieb a technológií
 • koordináciu kolaudačných konaní


V oblasti stavebnej činnosti a realizácií stavieb Vám ponúkame :

 • realizáciu drobných stavieb
 • dodávku a realizáciu interiérov kancelárskych a obchodných priestorov, reštauračných zariadení a bytov
 • dodávku, montáž a osadenie technologických strojov a zariadení
 • kompletnú dodávku rekonštrukcií bytov a rodinných domovHISTÓRIA SPOLOČNOSTI PROTES Žilina spol. s r.o.

 • PROTES bol založený v roku 1997 ako spoločnosť s ťažiskovou činnosťou v projekcií pozemných stavieb, inžinierskych sietí a rozvodov a technologického vybavenia stavieb
 • PROTES tvoria odborníci v oblasti projektovania stavieb a súborov, disponujúci odbornou spôsobilosťou, skúsenosťami a vedomosťami spolu s vysokou kreativitou a flexibilitou
 • PROTES je profilovaný ako špecializovaná projekcia pre prevádzkové, priemyselné, poľnohospodárske a špeciálne stavby
 • PROTES spolupracuje s radom profesných odborníkov a špecialistov z rôznych oblastí a spája ich v interdisciplinárnych spoluprácach
 • PROTES disponuje širokou databankou dodávateľov v oblasti stavebníctva, konštrukcií, materiálov a technológií
 • PROTES je klientsky orientovaná spoločnosť s prepracovaným zákazníckym servisom