Home Profil

PROFIL SPOLOČNOSTI PROTES Žilina spol. s r.o.


PROTES Žilina spol. s r.o. Vám ponúka komplexnú projektovú prípravu stavieb. Sme pripravení pre Vás spracovať dokumentáciu stavieb v nasledujúcom rozsahu :

  • poradenstvo pri výbere stavebnej lokality
  • analýza a kompletné prieskumy lokality
  • inžiniersko-geologický prieskum, výškopisné a polohopisné zameranie, zameranie podzemných a nadzemných inžinierských sietí a rozvodov
  • vypracovanie zámeru stavby s preddefinovaním dopadov stavby na životné prostredie
  • vypracovanie urbanistických a architektonických štúdií stavieb a súborov
  • vypracovanie dokumentácie pre územné konanie
  • vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie
  • vypracovanie dokumentácie pre výber dodávateľa /tendrová dokumentácia/
  • vypracovanie realizačných projektov stavieb
  • autorský dozor stavieb


V oblasti ingineeringu stavieb Vám ponúkame :

  • inžiniersku činnosť pri príprave investičného zámeru stavby
  • inžiniersku činnosť vrámci územného konania
  • inžiniersku činnosť vrámci stavebného konania
  • inžiniersku a poradenskú činnosť pri realizácií stavieb a technológií
  • koordináciu kolaudačných konaní


V oblasti stavebnej činnosti a realizácií stavieb Vám ponúkame :

  • realizáciu drobných stavieb
  • dodávku a realizáciu interiérov kancelárskych a obchodných priestorov, reštauračných zariadení a bytov
  • dodávku, montáž a osadenie technologických strojov a zariadení
  • kompletnú dodávku rekonštrukcií bytov a rodinných domovHISTÓRIA SPOLOČNOSTI PROTES Žilina spol. s r.o.

  • PROTES bol založený v roku 1997 ako spoločnosť s ťažiskovou činnosťou v projekcií pozemných stavieb, inžinierskych sietí a rozvodov a technologického vybavenia stavieb
  • PROTES tvoria odborníci v oblasti projektovania stavieb a súborov, disponujúci odbornou spôsobilosťou, skúsenosťami a vedomosťami spolu s vysokou kreativitou a flexibilitou
  • PROTES je profilovaný ako špecializovaná projekcia pre prevádzkové, priemyselné, poľnohospodárske a špeciálne stavby
  • PROTES spolupracuje s radom profesných odborníkov a špecialistov z rôznych oblastí a spája ich v interdisciplinárnych spoluprácach
  • PROTES disponuje širokou databankou dodávateľov v oblasti stavebníctva, konštrukcií, materiálov a technológií
  • PROTES je klientsky orientovaná spoločnosť s prepracovaným zákazníckym servisom