Scroll to top
sk

O nás

PROTES bol založený v roku 1997 ako spoločnosť s ťažiskovou činnosťou v projekcií pozemných stavieb, inžinierskych sietí a rozvodov a technologického vybavenia stavieb. PROTES tvoria odborníci v oblasti projektovania stavieb a súborov, disponujúci odbornou spôsobilosťou, skúsenosťami a vedomosťami spolu s vysokou kreativitou a flexibilitou. PROTES je profilovaný ako špecializovaná projekcia pre prevádzkové, priemyselné, poľnohospodárske a špeciálne stavby. PROTES spolupracuje s radom profesných odborníkov a špecialistov z rôznych oblastí a spája ich v interdisciplinárnych spoluprácach. PROTES disponuje širokou databankou dodávateľov v oblasti stavebníctva, konštrukcií, materiálov a technológií. PROTES je klientsky orientovaná spoločnosť s prepracovaným zákazníckym servisom.

SLUŽBY