Scroll to top
sk

Projektovanie stavieb

  • poradenstvo pri výbere stavebnej lokality
  • analýza a kompletné prieskumy lokality
  • inžiniersko-geologický prieskum, výškopisné a polohopisné zameranie, zameranie podzemných a nadzemných inžinierských sietí a rozvodov
  • vypracovanie zámeru stavby s preddefinovaním dopadov stavby na životné prostredie
  • vypracovanie urbanistických a architektonických štúdií stavieb a súborov
  • vypracovanie dokumentácie pre územné konanie
  • vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie
  • vypracovanie dokumentácie pre výber dodávateľa /tendrová dokumentácia/
  • vypracovanie realizačných projektov stavieb, rozpočtov a zadaní
  • autorský dozor stavieb

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.